O mnie


W tym co robię najważniejszy jest człowiek, jego oczekiwania, cele, doświadczenia. Pracuję z nim tak  aby problem, z którym przychodzi nie przysłonił jego samego, ale żeby w toku terapii zaczął radzić sobie z trudnościami.

W pracy prezentuję podejście integracyjne wykorzystujące metody z różnych szkół terapeutycznych, jednakże wiodącym nurtem terapeutycznym jest terapia systemowa. W trakcie terapii zadaję pytania, stawiam hipotezy, udzielam wsparcia. Spotkania odbywają się w atmosferze zrozumienia, empatii z zachowaniem tajemnicy zawodowej. Sposobem na rozwijanie jakości terapii jest ciągłe własne szkolenie oraz korzystanie ze superwizji  u specjalistów.

 


 

Barbara Lorek

Absolwentka wydziału psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Uniwersytecie K. Wielkiego w Bydgoszczy; Ukończyła kurs psychoterapii w szkole psychoterapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu; uczestniczka licznych szkoleń i kursów oraz twórczyni projektów psychologicznego rozwoju; prowadzi zajęcia psychoruchowe z dziećmi, pracuje Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Na co dzień pracuje w Klinice Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy; współpracuje z Centrum Zdrowia “Łaźnia Miejska”.